Fra skrap til råvarer
Fra skrap til råvarer
Bilmottak

Vi betaler kr 3 000,- for vrakbilen din!

Jern og metall

Vi tar i mot alle typer jern og metaller fra både private og industrien.

Containere og bortkjøring

Vi kan tilby løsninger for riving, demontering, og bortkjøring

Hvor er vi?

Finn et mottak
nær deg

Storbil

Vi har et stort utvalg brukte maskiner, kjøretøy og deler,

Aluminium

Vi produserer aluminiumslegeringer for støperier over hele verden.

EE Avfall

Du kan levere EE-avfallet ditt til oss helt gratis.

Gjenvinningskonsernet Metallco

Metallco - Recycling of ferrous and non ferrous metals

Norges ledende i gjenvinning av jern og metall

Metallco er et gjenvinningskonsern som tar i mot alle typer jern, metaller og kabler fra både private og bedrifter. Alle våre selskaper har lang erfaring i gjenvinning av jern og metaller. Metallene bearbeides slik at de blir til rene råvarer som igjen kan brukes som råvarer i industrien. Etterhvert har vi også utviklet våre tjenester til å omfatte mottak av vrakbiler og EE-avfall.

Bilmottak har vi i dag tretten steder over hele landet. Moderne behandlingsanlegg miljøsanerer bilene i henhold til krav fra myndighetene:

Etter at bilene er miljøsanert blir de sendt til ett av våre to fragmenteringsanlegg. Både i Fredrikstad og på Gjøvik har vi etablert oss med anlegg som knuser store enheter med kompleksjern og sorterer det i fraksjoner som selges videre til smelteverk og gjenvinningsanlegg over hele verden.

Vi har også fire selskaper som har spesialisert seg på mottak av EE-avfall:

Toten har vi et aluminiumsverk. Her produserer vi sekundær aluminium støpelegeringer til bruk for støperier over hele verden. Alt produsert ut fra resirkulert aluminium.

Nesten hundre år gamle strømmaster får nytt liv

Statnett har ansvar for over 11 000 km med høyspentlinjer, og hver eneste mast må vedlikeholdes slik at de kan være med å sikre at alle i Norge har strøm. Men hva skjer med mastene våre når de blir for gamle og må rives – og hvor havner de? Metallco har kontrakt med Statsnett på resirkulasjon av stålet fra  riveprosjektet, og i denne videoen blir vi med på mastestålets reise.

Gratulerer Hermann Tomasgaard med VM-sølv!

Metallco gratulerer stolt Hermann Tomasgaard for hans fantastiske prestasjon i seilingens ILCA 7-klasse! Ditt VM-sølv i Adelaide er et glitrende eksempel på dedikasjon, ferdighet, og sportsånd. Dette historiske øyeblikket er ikke bare en triumf for deg som utøver, men også en inspirasjon for hele Norges seilermiljø.

Med varme gratulasjoner,
Metallco Team

Kontakt oss

Bergen:

Metallco Bergen AS
Fleslandsvegen 73
5258 Blomsterdalen

Tlf: 55 34 17 70
bergen@metallco.com

Fredrikstad:

Metallco Kabel AS
Titangata 14
1630 Gamle Fredrikstad

Tlf: 69 39 60 60
kabel@metallco.com

Metallco Stene AS
Borg Havnevei 11
1630 Gamle Fredrikstad

Tlf: 940 15 298
metallco.stene@metallco.com

Gjøvik:

Metallco Oppland AS
Mattisrudsvingen 101
2827 Hunndalen

Tlf: 61 18 76 70
oppland@metallco.com

Metallco NMF AS
Mattisrudsvingen 101
2827 Hunndalen

Tlf: 61 18 76 84
firmapost@opplandmetall.no

Metallco EE Norge AS
Mattisrudsvingen 101
2827 Hunndalen

Tlf: 61 18 76 70
eenorge@metallco.com

Harstad:

HRS Metallco AS
Skavdalsveien 6
9409 Harstad

Tlf: 77 03 13 90
post@hrs.no

Kristiansand:

Sædberg Metall AS
Skibåsen 15
4636 Kristiansands

Tlf: 38 04 46 95

Larvik:

Jern og Metallomsetning AS
Sagveien 1/3
3262 Larvik

Tlf: 33 14 03 40
post@jm-omsetning.no

Narvik:

HRS Metallco
Djupvikveien 31
8519 Narvik

Tlf: 913 31 752
jostein.hovik@hrs.no

Oppaker:

Larsen Skraphandel AS
Industrivegen 10
2166 Oppaker

Tlf: 915 17 678
post@skraphandel.no

Oslo:

Metallco AS
Strømsveien 287
0668 Oslo

Tlf: 23 14 26 10
post@metallco.com

Porsgrunn:

Metallco Grenland AS
Herøya Industripark

Tlf: 35 54 80 00
Mob: 911 75 478

grenland@metallco.com

Toten:

Metallco Aluminium AS
Einav. 971
2843 Eina

Tlf: 61 19 87 70
aluminium@metallco.com

Tromsø:

HRS Metallco AS
Ringveien 88
9018 Tromsø

Tlf:472 58 490

Trondheim:

Metallco Trondheim AS
Avdeling Heimdal Heggstadmyra 3
7080 Heimdal

Tlf: 73 53 73 73
trondheim@metallco.com

Trondheim:

Metallco Trondheim AS
Havneveien (omlasting)
7550 Hommelvik

Tlf: 73 53 73 73
trondheim@metallco.com

Vartdal:

Elektrogjenvinning Møre AS
Vartdal
6170 Vartdal

Tlf: 70 04 04 60

Åndalsnes:

Metallco Møre AS
Øran Vest
6300 Åndalsnes

Tlf: 922 03 075
more@metallco.com

Hvorfor resirkulere?

Alle metaller kan smeltes om og om igjen uten at kvalitet og opprinnelige egenskaper forringes. Sammenlignet med ny produksjon gir resirkulering store økonomiske og miljømessige fordeler.

Miljøgevinstene ved gjenvinning av metaller viser seg spesielt i form av redusert energibruk. For aluminium spares det 94% og for jern 74% sammenlignet med primærproduksjon. I tillegg skånes miljøet for forurensning av luft og vann – og ikke minst bevares verdifulle metaller for senere generasjoner.

Hva kan resirkuleres?

I prinsippet kan alle metaller gjenvinnes. Dessverre kastes fortsatt mye, men denne holdningen er i ferd med å endre seg. Fra politisk hold er det et ønske om å øke mengden av metaller for gjenvinning, samt redusere bruken av deponier. Utfordringen er å skape lønnsomhet gjennom gjenvinning og her spiller Metallco AS en viktig rolle. Vi mottar brukte metaller, sorterer, resirkulerer og distribuerer videre via kanaler som gir best mulig avkastning. Gjennom vårt internasjonale nettverk finner vi også miljøklassifiserte mottakere. Vi har spisskompetanse på å innhente og transportere metaller over hele verden. Derfor kan vi garantere en miljømessig sikker gjenvinning av alle metaller som ikke kan gjenvinnes innenlands. Metallco AS sine klassifiseringer er sertifisert i NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015

I følge norske miljøforskrifter skal alle importører og produsenter garantere en miljømessig trygg håndtering av avfallsprodukter som har avsluttet sin livssyklus. Forskriftene har ført til en nyetablering av bedrifter som samler inn og resirkulerer industriprodukter. Metallco AS samarbeider med mange av disse gjennom å motta, sortere, kutte, presse og deponere alt metall som klassifiseres under denne kategorien. I tillegg har vi kapasitet og kompetanse til å selge metallet for gjenbruk.

FAQ

1. Hvor holder dere til?

Klikk her for å se våre avdelinger

2. Hva tar dere i mot?

Vi tar i mot det meste som har jern og/eller metaller som hovedmateriale. Se produktmanualen.

3. Kan dere hente?

Vi har biler med og uten kraner og mange typer containere som vi kan hente deres skrapmetaller med! Se containere og transporttjenster.

4. Har dere containere?

Vi har containere i alle typer! Se containere.

5. Selger dere skrap?

Beklager, men vi selger ikke «bruksmateriell» og «små ting».

6. Hva betaler dere?

Prisen er avhengig av kvalitet og mengde. Prisene er til enhver tid oppdatert ift metallbørsen i London. Se priser.

7. Tar dere i mot EE avfall?

Vi har godkjent mottak for EE avfall.

8. Hva tar dere ikke mot?

Vi tar ikke mot Spesialavfall (maling, lim, spraybokser, impregnerte materialer), oljeavfall, giftige stoffer i flytende eller pulverform, syrer, bildekk. Se produktmanualen.

Historikk

Metallco AS har lang erfaring i gjenvinning av metaller. Allerede i 1945 gikk det skrap inn og råvarer ut hos ”Bakke og Fredriksen Avfallsforretning, Jern, Malm, Metaller og Filler” i Vognmannsgaten på Grønland i Oslo.

Dagens virksomhet på Alnabru i Oslo disponerer et område på ca 30 000 m2. Her er nytenkning og miljø satt i fokus. Nye produksjonsprosesser, moderne utstyr, høy faglig kompetanse og kontinuerlig satsing på miljø, kjennetegner vår virksomhet.

Metallco AS hadde opprinnelig sitt fokus på skrapjern (jernmetaller) og var tidlig ute med å anskaffe jernsaks for gjenvinning av skrapjern. Dagens jernsaks, den tredje i rekken, ble installert i 2004. På grunn av nye reguleringsbestemmelser måtte små og store industribedrifter innenfor Oslos bygrense enten avvikles eller legge om virksomheten. Dette resulterte i at vi søkte nye og beslektede områder å arbeide innenfor. Kjøp, klargjøring og salg av andre metaller ble vår nisje. Et suksessfullt valg som har gjort Metallco AS til markedsleder i Norge.

Metallco AS har en stor maskinpark og solid kapasitet for klargjøring av metaller. Gjennom tette kunderelasjoner utvikler vi spesialdesignet råmateriale som er tilpasset kjøpere i Norge så vel som i utlandet.

Vi tar i mot alle typer metaller som kobber, aluminium, messing, bronse, sink, bly, rustfritt, blandinger av disse, samt kabler. Metallene blir omarbeidet til råvarer for metallsmelteindustrien gjennom sortering, pressing og klipping. Ved mottagelsen blir metallet veid, sortert og klassifisert etter størrelse, innhold og type. Forberedelser og sortering foregår både manuelt og ved hjelp av maskiner. Videre separeres og splittes delene fra hverandre før selve omsmeltingen. Når arbeidet er utført lagres metallet hos Metallco AS inntil mengden er så stor at den kan transporteres videre. Lagringstiden kan variere i forhold til type metall, ønsket mengde og mottager. Metallene transporteres videre med lastebil, tog og båt.

Metallco AS sin økonomi er meget solid og vi har store ambisjoner for framtiden. Selskapet med datter- og tilknyttede selskaper omsetter for ca 2,7 milliarder NOK årlig. På Alnabru i Oslo er vi ca 45 medarbeidere, totalt sysselsetter gruppen ca 250 personer. Om lag halvparten av Metallco AS sin omsetning kommer fra eksport til Europa og Asia. Selskapet er sertifisert på ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.