Metallco Aluminium AS

Einav. 971, 2843 Eina

Om oss

Metallco Aluminium AS produserer sekundær aluminium støpelegeringer. Dette er aluminiumlegeringer som brukes av støperier over hele verden. Alle legeringene er produsert ut ifra gjenvunnet (resirkulert) aluminium.

Råvarene er aluminiumskrap fra gjenvinningstasjoner, skraphandlere og spon og kapp fra maskinering av aluminium.

Metallco Aluminium AS ble grunnlagt i 1992. Firmaets navn var da Toten Metallgjenvinning AS, i 2004 byttet vi navn til Toten Metall AS og i 2014 byttet vi navn til Metallco Aluminium AS. Opprinnelig var bedriften eid av 4 aksjonærer, derav 3 støperier (kunder). Toten Metallgjenvinning AS ble i 2002 solgt til AS Oppland Metall. I 2012 ble Oppland Metall heleid av Metallco AS I 2014 skiftet Toten Metall AS navn til Metallco Aluminium AS.

Metallco Aluminium AS produserer pr i dag ca 15.000 tonn støpelegeringer. Alt dette blir støpt ut i barrer og automatisk stablet på paller på ca 1000 kg. Hovedmengden av kunder ligger i Norge, Sverige og Danmark.
Til denne produksjonen har Metallco Aluminium AS to gassfyrte smelteovner med kapasitet hver på 15 tonn.

I tillegg til produksjonen av støpelegeringer produserer Metallco Aluminium opptil 5000 tonn med omsmelting for kunder. Det er hovedsakelig spon og oljeholdig skrap som tørkes og smeltes i en elektrisk induksjonsovn.

Ansatte

For tiden er vi ca 25 ansatte. Produksjonen går på en 4-skiftsordning. Fem personer jobber i administrasjonen, en formann og resten er produksjons- og vedlikeholdsansatte.

HMS

Når du er ansatt hos Metallco Aluminium AS må du gå igjennom en viktig opplæring for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå. Noe som er høyst nødvendig når du jobber med flytende aluminium. Det er høyt fokus på sikkerhet ved bedriften.

Miljø

All avgass fra ovnene går gjennom et stort posefilter, vi tilsetter kalk og aktivt kull for å absorbere gassformige komponenter. Vi har et system som gjør at alle røykgasser brennes opp før det kommer til filteret.

Kontakt oss

Postadresse:

Metallco Aluminium AS
Postboks 34
2854 Eina

Kontaktinformasjon:

Telefon: +47 61 19 87 70
Fax: 61 19 87 71
E-post: aluminium@metallco.com

Kontaktpersoner:

Tom Bjerregård
Daglig leder
tom.bjerregard@metallco.com
+47 414 14 372

Inge Morten Kveen
Produksjonssjef
inge.morten@metallco.com
+47 951 25 827

Lasse Jensen
Logistikk
lasse@metallco.com
+47 930 36 246

Geir Midtbu
Leder varemottak og lager
geir@metallco.com
+47 482 73 562

Produkter

Produkt nr.1

Metallco Aluminium AS produserer sekundærstøpelegeringer i aluminium for støpeindustrien. Alle legeringer blir støpt ut i barrer som veier ca 6-7KG hver. Barrene blir pakket på tre-labanker og strappet med plastbånd (3 stk) og får en samlet vekt fra 900 til 1100 kg, avhengig av kundens ønsker.
Hver pall vil deretter bli dekket til med pallehetter. Målene til en pall er ca 600 x 1200 x 800-1000mm.
Støpelegeringer blir brukt til å lage bildeler som manifoiler, forgasser, takræling for biler, eletriske produkter, mobiltelefoner, divers utstyr til kjøkkenet, biter og deler til båter og skip, lamper og mye mer. Du finner aluminiumslegeringer i nesten alle moderne anvendelser/produkter.
Det som er bra med aluminium er at det er veldig lett å legere, og det kan gjenvinnes igjen og igjen ved bare å bruke 5 – 10 % av energien som brukes til å produsere aluminium fra aluminiumoksid. All vår produksjon er basert på å smelte brukt aluminium (skrap).
Ved å blande sammen forskjellig skrap, kan vi lage forskjellige legeringer til mange formål.

Legeringene kan deles opp i følgende kategorier:

  • Lettflytende legeringer, fra 9 – 13 % med Silisium.
  • Korrisjonsbestandige legeringer, fra 3 – 10 % med Magnesium.
  • Selvherdende legeringer, fra 5 % Zink og 1 % Magnesium.
  • Legeringer som kan bli herdet, med 6 – 10 % Silisium og ca 0,4 % Magnesium.

Produkt nr. 2

Smelting av komplekse aluminium legeringer, spon med olje, emulsjoner og oljeholdig skrap, alt med ingen utslipp og veldig høyt utbytte.
Støpes ut i sugger. Blir alltid levert med analysesertifikat.

Kontakt oss

Bergen:

Metallco Bergen AS
Fleslandsvegen 73
5258 Blomsterdalen

Tlf: 55 34 17 70
bergen@metallco.com

Fredrikstad:

Metallco Kabel AS
Titangata 14
1630 Gamle Fredrikstad

Tlf: 69 39 60 60
kabel@metallco.com

Metallco Stene AS
Borg Havnevei 11
1630 Gamle Fredrikstad

Tlf: 940 15 298
metallco.stene@metallco.com

Gjøvik:

Metallco Oppland AS
Mattisrudsvingen 101
2827 Hunndalen

Tlf: 61 18 76 70
oppland@metallco.com

Metallco NMF AS
Mattisrudsvingen 101
2827 Hunndalen

Tlf: 61 18 76 84
firmapost@opplandmetall.no

Metallco EE Norge AS
Mattisrudsvingen 101
2827 Hunndalen

Tlf: 61 18 76 70
eenorge@metallco.com

Harstad:

HRS Metallco AS
Skavdalsveien 6
9409 Harstad

Tlf: 77 03 13 90
post@hrs.no

Kristiansand:

Sædberg Metall AS
Skibåsen 15
4636 Kristiansands

Tlf: 38 04 46 95

Larvik:

Jern og Metallomsetning AS
Sagveien 1/3
3262 Larvik

Tlf: 33 14 03 40
post@jm-omsetning.no

Narvik:

HRS Metallco
Djupvikveien 31
8519 Narvik

Tlf: 913 31 752
jostein.hovik@hrs.no

Oppaker:

Larsen Skraphandel AS
Industrivegen 10
2166 Oppaker

Tlf: 915 17 678
post@skraphandel.no

Oslo:

Metallco AS
Strømsveien 287
0668 Oslo

Tlf: 23 14 26 10
post@metallco.com

Porsgrunn:

Metallco Grenland AS
Herøya Industripark

Tlf: 35 54 80 00
Mob: 911 75 478

grenland@metallco.com

Toten:

Metallco Aluminium AS
Einav. 971
2843 Eina

Tlf: 61 19 87 70
aluminium@metallco.com

Tromsø:

HRS Metallco AS
Ringveien 88
9018 Tromsø

Tlf:472 58 490

Trondheim:

Metallco Trondheim AS
Avdeling Heimdal Heggstadmyra 3
7080 Heimdal

Tlf: 73 53 73 73
trondheim@metallco.com

Metallco Trondheim AS
Havneveien
7550 Hommelvik

Tlf: 73 53 73 73
trondheim@metallco.com

Vartdal:

Elektrogjenvinning Møre AS
Vartdal
6170 Vartdal

Tlf: 70 04 04 60

Åndalsnes:

Metallco Møre AS
Øran Vest
6300 Åndalsnes

Tlf: 922 03 075
more@metallco.com