Jern og metall

Metallco tar i mot og sørger for miljøvennlig gjenvinning av alt av jern og metaller

Priser

Metallco AS er online med verdens ledende metallbørser som styrer prisene på de fleste kvaliteter.

Vi er til en hver tid oppdatert på prisendringer/utviklinger og trender.

Vår markedsavdeling har mange års erfaring og et utbredt salgsnett i hele verden. Dette gjør at vi alltid kan tilby riktige og konkurransedyktige priser.

Vi er kjent for raske og punktlige oppgjør!

Jern

Skrapjern

100 Klasse 1

Stålskrap maks- 150x50x50 cm, min. tykkelse 5 mm.
Stålskrap, sakset/klippet, maks. 50×60 cm min 5 mm godstykkelse. Pressede baller av gammelt rent tynnjern maks. 50x50x50 cm.

101 Klasse 2

Stålskrap sakset/klippet, maks 50×60 cm, godstykkelse under 5 mm. Stålskrap, sakset klippet, maks 50×60 cm, godstykkelse mindre enn 5 mm. Inntil 10 % innblanding av armeringsjern.

102 Klasse 3

Stålskrap maks. 150x50x50 cm eller klippet/sakset maks. 50×60 cm, godstykkelse min 6 mm, samt rent tynnjern presset i baller på maks. 50x50x50 cm. Skinnekapp og rene anodebolter. Armeringsjern inngår ikke.

103 Klasse 5

Stålspon, ulegert.

120 Verkstedjern

Nytt jern som plater, profiler og rør. Fritt for urenheter. Min. tykkelse er 5 mm. 121 Brennjern, gammelt- Gammelt jern til brenning. Fritt for urenheter. Tolererer maling. Min tykkelse 5 mm.

122 Skrapjern

Stort skrapjern . Fritt for urenheter.

123 Tynnjern

Skrapjern fritt for urenheter. Tykkelse mindre enn 5 mm.

Kompleksjern

130 Kompleksjern

Kompleksjern skal ha et innhold av jern, metaller og avfall. Andelen av de enkelte fraksjonene estimeres.

Metall

Aluminium

500 Aluminium ren tråd.

Ren ulegert tråd. Fritt for fett, jern og andre forurensninger.
Min. 99.7 %

503 Aluminium elektro

Som skinner og trafo. plater.
Min 99.5 %

510 Aluminium offset

Fritt for papir, plast, jern og andre forurensninger.
Bestående av legering 1050.
Legering 3003 med Mn. sorteres separat.

511 Aluminium ren profil Al Mg Si 0.5

Fritt for jern, lakk, plast og andre forurensninger.
Eloksert materiale aksepteres.

512 Aluminium ren profil Al Mg Si 1

Fritt for jern, lakk, plast og andre urenheter.

513 Aluminium profil med lakk. Al Mg Si 0.5

Fritt for jern, plast og andre urenheter.

514 Aluminium profil med lakk og plast Al Mg Si 0.5

Fritt for jern og andre urenheter.

515 Aluminium nytt klipp, pressbart.

Fritt for Zn/Cu legert materiale.

521 Aluminium gammel valset

Fritt for Al støp, Al zn leg., sjalusier, folie, boks og andre forurensninger.
Olje og fett maks 0.1 %
Jern innhold utover 1% estimeres.

422 Aluminium sink legert

430 Aluminium støp, 2 % Fe.

Fritt for urenheter.
Maks 2% olje og fett.

541 Aluminium blandet spon

Fritt for andre jern og andre metaller.
Maks Pb 0.3%, Zn 2% og Sn 0.1%
Maks 5% olje og fuktighet.
Innhold fra 5-20% vil bli trukket fra vekten. innhold utover 20% må avtales spesielt.

542 Aluminium sink legert spon

550 Aluminium/kobber kjøler.

Fritt for messing, jern og andre forurensninger.

551 Aluminium folie

Innhold av maling, plast og lim må spesifiseres.
Fritt for andre forurensninger.

552 Feral line

Aluminium innhold anslås. Norm er 67%. Linen skal leveres i ringer eller på trommel.

553 Aluminium utrenning

Al innhold estimeres

570 Aluminium isolert

Aluminiums kabel, fritt for fett og armering som jern og bly.
Hvis kobber armering skal dette spesifiseres.

571 Aluminium ex kabel

Sort aluminiums kabel. Fritt for urenheter.Basis al. innhold er 65 %.

572 Aluminium jordkabel

Aluminiums kabel med fett og armering av bly og jern.Aluminiums innhold estimeres.

Kobber 1. Sort

300 Kobber elektro

Blanding av 301 / 302 / 303 / 304

301 Kobber blank tråd, uten fett

Ren blank kobber tråd, fritt for tinn, bly, jern og andre forurensninger.
Min tykkelse 2 mm
Kobberinnhold min. 99.95 %

302 Linjetråd

Fritt for tinn, bly, jern, kadmium, magnesium og andre forurensninger.
Min. tykkelse 2 mm.
Kobberinnhold min. 99.95 %

303 Kobber skinner

Elektrolytiske skinner. Fritt for tinn, jern og andre urenheter. Hvis maling, skal det spesifiseres. Kobberinnhold min. 99.95 %

304 Ren brent tykk tråd

Fritt for tinn, bly, jern og andre forurensninger.
Min. tykkelse 3 mm.
Kobberinnhold min. 99.95 %.

Kobber 2. Sort

310 Kobber sams

Kobber som rør, plater, tynn brent tråd og 1. sort med forurensninger.
Fritt for lakk, bly, messing og jern. Fritt for vesentlige forurensninger.
Min. kobberinnhold 97.5 %.

Kobber 3. Sort

320 Kobber raff. materiale.

Tanker, spiraler, Cu med lakk, papir bespunnede trafo spoler o.l.Min. kobberinnhold 85 %.321 Kobber tanker
Bestående av kobber tanker og spiraler. Fritt for jern og andre urenheter.

321 Kobber tanker

Bestående av kobber tanker og spiraler. Fritt for jern og andre urenheter.

322 Kobber brent tynn tråd

Kobber tråd under 3 mm. Fritt for aske og andre urenheter.

323 Kobber tråd med fett

Kobber tråd med fett/vaselin. Fritt for andre urenheter.

324 Kobber lakk tråd

Ren kobber tråd med lakk. Fritt for papir og andre urenheter.

325 Kobber papirbespunnet

Papirbespunnet kobber tråd. Fritt for andre urenheter.

326 Kobber trafospoler

Bestående av lakk- eller papirbespunnet kobber i coils.
Fritt for jern.

330 Kobber / nikkel – 90 / 10

Som plater og rør. Fritt for sveiser og urenheter.
Legering: Cu 90% – Ni 10%

331 Kobber / nikkel – 70 / 30

Som plater og rør. Fritt for sveiser og urenheter.
Legering: Cu 70 % – Ni 30 %

340 Isolert kobber

Bestående av kobber kabel fritt for fett og armering som jern, bly og aluminium.
Kobber innhold estimeres.

342 Isolert kobber med fett.

Bestående av kobber kabel med fett/vaselin. Fritt for armering som jern, bly og aluminium. Kobber innhold estimeres.

343 Kobber jordkabel.

Bestående av armert kobberkabel.
Innhold estimeres.

Nikkel / krom legering

600 Nikkel / krom legering

Krav til innhold – Cr 18%. Ni 8%
Fritt for jern og andre forurensninger

601 Rustfritt spon

Fuktighet estimeres

602 Syrefast

Krav til innhold – Cr 18%. Ni 10. Mo 2%
Fritt for jern og andre forurensninger

603 Syrefast spon

Fuktighet estimeres

604 Duplex 15/5/1

Krav til innhold – Cr 15%. Ni 5%. Mo 1%.
Fritt for jern og andre urenheter.

605 Duplex 22/5/2

Krav til innhold – Cr 22%. Ni 5,5%. Mo 2,2%
Fritt for jern og andre forurensninger

606 Super duplex

Krav til innhold – Cr 24%. Ni 7%. Mo 3,5%
Fritt for jern og andre urenheter.

607 Krom stål.

Cr. innhold spesifiseres.

609 Nikkel

Spesifiseres

610 Titan

Spesifiseres

Messing

400 Rødgods

Fritt for materiale med høyt bly innhold, jern, Al
Basis er RG 5 ( Cu 84% – Sn 4%).

401 RG 5 spon

Fritt for urenheter som andre bronse legeringer, aluminium, messing og jern.
Andel av fuktighet bør estimeres.

402 Tambak

Fritt for jern og andre urenheter.
Innhold: Kobber 85 %, Sink 15%.

tambak

Fritt for jern og andre urenheter. Andel av fuktighet estimeres.

410 Messing bolt.

Bestående av bolt kapp eller materiale som er maskinert ut ifra bolt.
Fritt for andre metaller og urenheter.
Kobber innhold min 58 %

411 Messing klipp

Nytt blankt plateklipp, Fritt for urenheter.
Kobber innhold min 63 %

412 Messing hylser

Rene hylser, fritt for brente hylser samt jern og andre urenheter.
Innhold Cu 70% – Zn 30%

413 Messing / kobber radiatorer, fritt for jern.

Hvis jern skal dette merkes.

414 Messing kjølere

Fritt for andre metaller og jern. Hvis jern må dette spesifiseres.

415 Messing sams/gammel

Bestående av plate, stang, rør eller støpt messing.
Fritt for manganmessing, albro, radiatorer og betydelig forurensninger.
Maks 1 % jern
Maks vekt pr bit er 100 kg.

416 Messing bolt spon

Spon fra messing stang. Fritt for jern og andre legeringer.
Min. kobber innhold er 58%.
Toleranse for fuktighet og olje er 3 %.

417 Messing blandet spon

Spesifiseres

418 Messing utrenning

Spesifiseres

Bly

710 Bly, rent

Som plater og kabel armering.
Fritt for jern, fett, tjære og andre urenheter.

711 Typebly

Fritt for urenheter

712 Bly, urent

Spesifiseres

Sink

700 Sink

Bestående av plater.Fritt for jern og tjære.

701 Sink anoder med jern

Er anoden vesentlig «spist», skal dette spesifiseres.

Diverse

Diverse

Kabler

Vi har spesielle forutsetninger for gjenvinning av alle typer kabler og metall-liner (aluminium og kobber).

Transformatorer / generatorer

Vi sørger for miljømessig gjenvinning av transformatorer og generatorer og annet tungt elektrisk utstyr.

EE Avfall

Metallco AS er en del av RENAS, en nasjonal returordning for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall). Du kan levere EE-avfallet ditt til oss helt gratis.
Les mer…

Elektriske motorer

Bestående av kun den elektriske motoren. Fritt for reimskiver og lignende.

Utrangerte oljetanker

Busser

Campingvogner

Batterier

Lysstoffrør

EE Avfall

Gjør miljøet en tjeneste – levèr EE-avfallet ditt til oss!

EE Avfall

Metallco AS er en del av RENAS, en nasjonal returordning for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall). Du kan levere EE-avfallet ditt til oss helt gratis. Vi garanterer for at alle produkter du leverer inn blir håndtert og miljøsanert slik at ingen miljøgifter kommer på avveie.

Alle elektriske og elektroniske produkter inneholder miljøgifter. Dette kan for eksempel være kvikksølv, bly, kadmium, PCB eller bromerte flammehemmere. Konsekvensene av slike stoffer på avveie kan være svært alvorlig, derfor er det svært viktig at kasserte produkter blir levert inn til miljøriktig behandling.

Miljømyndighetene har innført strenge regler for hvordan EE-avfall skal behandles. Det viktigste du må huske på er at EE-avfall ikke skal blandes med andre avfallstyper og at det blir levert til et godkjent mottak for EE-avfall. Metallco AS er et godkjent mottak.

Etter at avfallet er levert blir det transportert videre til et sluttbehandlingsanlegg. Her blir alle komponenter med miljøgifter tatt ut, før de øvrige materialene blir gjenvunnet. Hvert år samler RENAS-systemet inn mer enn 50 000 tonn EE-avfall.

Er det ønskelig kan vi også være behjelpelige med å hente avfall hos dere og vi kan stille med egnet oppsamlingsutstyr/containere. Ta kontakt for tilbud!

Du kan lese mer om returordningen på www.renas.no

Renas