Riving og opprydding

VI tar alt fra små oppdrag fra private til store prosjekter for industrien.

Transporttjenester

Vi har biler som dekker alle behov. Vi setter ut og henter containere.

Destruksjon

Vi kan destruere materiale til det ikke vil være gjenbrukbart og/eller gjenkjennelig.

Avfallshåndtering

Vi kan tilby totalløsninger for alle avfallsfraksjoner.

Våre containere
Alle kan leveres åpne eller lukket.